• Abbekås Båtklubb

    Abbekås Båtklubb är en allmännyttig ideell förening bildad 1966. Klubbens främsta ändamål är att:

    främja båtlivets verksamheter inklusive hamnverksamheter

    verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap

    bedriva föreningsverksamhet i form av båtsportaktiviteter, medlemsträffar och föredragsaftnar