• Saltdal kommune

  Saltdal er en kommune i Salten i Nordland. Kommunen ble opprettet 1. januar 1838 som et resultat av formannskapslovene, og omfatter stort sett det som tidligere utgjorde Saltdal prestegjeld. Med unntak av en liten grenseregulering i 1949, da en liten del av Skjerstad ble innlemmet i Saltdal, har kommunens grenser vært uendret siden opprettelsen.

 • Rana Kommune

  Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nord mot Meløy, Beiarn og Saltdal, i sør mot Hemnes og Leirfjord, i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, og i øst mot Sverige. I nord-sør retning knytter E6 kommunen sammen med Bodø i nord og Trondheim i sør.

 • Sørfold FK

  Sørfold FK er en Klubb fra Nordland. Klubben ble stiftet i 1987

 • Bodø komune

  Bodø (nordsamisk: Budejju, lulesamisk: Bådåddjo, pitesamisk: Buvdda[2]) er en by og kommune i landskapet Salten i Nordland fylke. Bodø er Nordlands største by og kommune målt etter antall innbyggere, og er administrasjonssenter i fylket.
  I de tre nordligste fylkene er det kun Tromsø kommune som har større folketall, men til gjengjeld er Bodø det mest folkerike tettstedet i landsdelen. Tettstedet Bodø, som definert av Statistisk sentralbyrå, har 40 209 innbyggere per 1. januar 2016[3]. Bodøregionen, som ble definert av en stortingsmelding fra 2002, dekker kommunene Bodø, Gildeskål og Beiarn. Den hadde 53 257 innbyggere per 1. januar 2017,[4] og er dermed Norges 15. mest befolkede byregion.

 • Tverlandet IL

  Tverlandet Idrettslag (stiftet 14. mai 1928) er en idrettsklubb fra Tverlandet i Bodø. Klubben driver med fotball, svømming, håndball, langrenn og orientering.

 • Helgeland Fotballkrets

  Helgeland Fotballkrets (stiftet 6. desember 1919) er en tidligere krets i Norges Fotballforbund.

  Nordland Fotballkrets ble stiftet 12. oktober 1918. Allerede året etter ble den delt i Helgeland og Salten Fotballkrets og Lofoten og Vesterålen Fotballkrets. Kretsen skiftet navn til Helgeland Fotballkrets i 1927. Alle lagene fra Salten hadde da flyttet tilbake til Lofoten og Vesterålen Fotballkrets.

  Helgeland Fotballkrets og Salten Fotballkrets ble slått sammen til Nordland Fotballkrets i 1988.

 • Beiarn Kommune

  Beiarn (pitesamisk Bájjdár) er en kommune i Salten i Nordland. Den grenser i nord mot Bodø, i øst mot Saltdal, i sør mot Rana og i vest mot Meløy og Gildeskål.
  Beiarn er kanskje særlig kjent på grunn av det gode laksefisket fra medio juni til september, og Beiarelva er av de beste i Nordland på både laks og sjøørret.

 • Vinger,Idrettslaget

  Vinger,Idrettslag er et Idrettslag for barn og ungdom. Ski, fotball, friidrett og allidrett.lag fra Røkland ,Saltdal Nordland. Klubben ble stiftet 1933.

 • Sandnrssjøen Suvenir

  Sandnessjøen er en by og en tidligere kommune i Nordland. Byen er også Alstahaug kommunes administrasjonssenter. Pr. 1. januar 2016 har Sandnessjøen 6 069[1] innbyggere.
  Foruten handel og tjenester består Sandnessjøens næringsliv av maritim virksomhet, verftsvirksomhet og i senere år oljevirksomhet. Viktige bedrifter er Helgelandssykehuset, Helgelandske og Slipen Mekaniske.
  Sandnessjøens nabobyer er Mosjøen i sørøst og Brønnøysund i sør.

 • Bodø Kommune

  Bodø kommune er fylkeshovudstad i Nordland fylke. Ein person frå Bodø blir gjerne kalla bodøværing.
  I 1968 vart Bodø kommunesamanslegen med Bodin og dekkjer no heile Bodø-halvøya, Væran, Nordstranda, Innstranda, Løding, Kjerringøy (sidan 1984 med Tårnvik) og Saltstraumen. Skjerstad kommune vart 1. januar 2005 innlemma i Bodø. Skjerstad fekk eit eige servicetorg i Misvær for å ivareta trongen for kommunale tenester. Bodø kommune grensar i nordaust mot Sørfold kommune, i aust mot Fauske og Saltdal kommune, og i sør mot Beiarn og Gildeskål kommune.
  Namnet Bodø er fyrst kjent frå 1500-talet, som namn på lenet som låg under lensherresetet Bodøgård (som ligg 2-3 km søraust for Bodø sentrum). Det gammalnorske namnet på den garden var Bodin, som truleg er samansett av gammalnorsk boði «bòde, undervass-skjer» (etter bòdane i vika utanfor Bodøsjøen, som er nauststaden til garden) og vin «hamnegang, grasslette». I så fall tyder Bodin «grassletta ved bòde-vika». Dette namnet, som vart uttala «Bådin», med trykk på å-en og tonefall som i «Karin», utvikla seg i folkemålet til Bòddøya («Båddøya»), og Bodø er ei fordansking av den forma.
  Bodø sitt kommunevåpen er ei gul sol på raud bakgrunn. Byvåpenet er teikna av Hallvard Trætteberg, og vart vedteke ved resolusjon av regjeringa den 24. juli 1959. Byvåpenet symboliserer at Bodø er den fyrste byen nord for polarsirkelen.
  I 2002 vart Nordlands Framtid og Nordlandsposten samansmelta til Avisa Nordland, og er i dag den einaste dagsavisa utgjeven i Bodø.

 • Vefsn Kommunne

  Vefsn (sørsamisk: Vaapste) er en kommune på Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nordvest mot Leirfjord, i nord og øst mot Hemnes, i sørøst mot Hattfjelldal, i sør mot Grane, og i vest mot Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug.
  De fleste innbyggerne bor i Mosjøen, som også er kommunens administrasjonssenter. Viktige næringsveier er handel, industri og landbruk.

 • Leirfjord Kommune

  Leirfjord er en kommune på Helgeland i Nordland. Den grenser i øst til Hemnes, i øst og sør mot Vefsn og i sør mot Alstahaug. Utenfor kysten i vest ligger Dønna kommune, og nord for Ranfjorden ligger Nesna og Rana kommuner.Leirfjord ble utskilt som egen kommune fra den tidligere kommunen Stamnes den 1. juli 1915. Samtidig fikk Stamnes det nye navnet Sandnessjøen. Ved splittelsen hadde Leirfjord 2 003 innbyggere, mens Sandessjøen kommune hadde 1 059 innbyggere. I 1945 ble deretter en del av Nesna (26 innbyggere) innlemmet i Leirfjord.
  Ved kommunereformen den 1. januar 1964 ble resten av Nesnas område sør for Ranfjorden (580 innbyggere), og området på øya Alsten i Tjøtta kommune (180 innbyggere) slått sammen med Leirfjord kommune, som på dette tidspunktet hadde 1 936 innbyggere.

 • Vevelstad Kommune

  Vevelstad er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke. Han grensar i nord mot Alstahaug kommune, i aust mot Vefsn kommune, i sør mot Brønnøy kommune, og i vest over havet mot Vega kommune. Næringsvegane er hovudsakleg jordbruk, fiske, fiskeforedling og treforedling. Kystriksvegen går gjennom kommunen.

 • Røst kommune

  Røst er ein kommune lengst sørvest i Lofoten i Nordland fylke. Øya Røst ligg langt til havs, og nærmaste nabokommune er Værøy kommune mot nordaust. Øygruppa er kjend som staden der Pietro Querini dreiv i land i 1432.Røst er den ytste og sørlegaste kommunen i Lofoten, om lag 100 km vest for Bodø og 115 km nord for Polarsirkelen. Næraste nabo er kommunen Værøy som ligg på motsett side av Røsthavet, 25 km i nordaust. Røst består av 365 øyar og holmar. Røstlandet er største øya i kommunen, ho er på det høgste 11 meter over havnivå. Sør for Røstlandet reiser øyane Vedøya, Storfjellet, Trenyken, Hærnyken og Ellevsnyken seg frå havet. 259 moh høge Storfjellet er høgste punktet i kommunen.
  Dei fleste innbyggarane bur på Røstlandet, noen få andre busette øyar/holmar er knytt til Røstlandet med vegar, moloar og bruer.

 • Alstahaug Kommune

  Alstahaug er en kommune i Nordland med 7 296 innbyggere (2011)[2] og et areal på 215 km². Sandnessjøen er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus.
  Kommunen består av øya Alsten og rundt 920 øyer rundt. Alstahaug grenser til kommunene Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Vevelstad og Vega.
  Fjellkjeden De syv søstre ligger i kommunen, noe som gjenspeiler seg i kommunevåpenet. Den høyeste av toppene, Botnkrona, er kommunens høyeste punkt 1071,8 meter over havet.

 • Grønnåsen Idrettslag

  Grønnåsen Idrettslag,som holder til i Bodø i Nordland

 • Reipå Idrettslag

  Reipå Idrettslag,ble stiftet 1931,holder til i Nordland

 • Grane Idrettslag

  Grane Idrettslag,ble stiftet i 1924,holder til i Grane Kommune,Nordland kommune

 • Bodø Håndballklubb

  Bodø Håndballklubb (stiftet i 1953) er en håndballklubb fra Bodø. Klubben spilte i eliteserien i håndball for menn fra 2007 til 2010 og igjen fra 2012. Klubben spiller sine hjemmekamper i Bodø Spektrum.2014/15-sesongen var BHKs beste sesong noensinne. Med tre sølvmedaljer fra cupen, ligaen og sluttspillet

 • Norsk Hjelpepleierforbund Nordland krets

 • Syv Søstre Innebandyklubb

  En innebandyklubb fra Sandnessjøen,eksisterte i 3 år

 • Fotballklubben Bodø-Glimt

  Fotballklubben Bodø/Glimt (stiftet 19. september 1916 som Glimt) er en norsk fotballklubb fra Bodø. Klubben spiller sine hjemmekamper på Aspmyra stadion.
  Klubben har i lange perioder spilt på øverste nivå i Norge, men rykket ned til Adeccoligaen i 2009. I 2013 rykket de opp igjen til Tippeligaen. 06.11.16 rykket de igjen ned i OBOS-Ligaen

 • Bossmo & Ytteren Idrettslag

  Bossmo & Ytteren Idrettslag (stiftet 9. februar 1908 som Aannerlaget Fram) er et idrettslag fra Mo i Rana i Nordland. Klubben er mest sannsynlig den største klubben i byen, og en av de største i Nord-Norge. Klubben disponerer anleggene Ytteren idrettspark med kunstgressbane og et klubbhus og attraktive Skillevollen idrettspark.

 • Meløy Idrettslag

  Mener dette er Meløy Idrettslag stiftet 1921.holder til i Nordland

 • Hemnes Idrettslag

  Hemnes Idrettslag fra Hemnesberget i Hemnes kommune i Nordland ble stiftet 15. august 1921. Klubben har aktivitet innen fotball, håndball, orientering, padling, ski og svømming. Hemnes IL hadde i 2013 seniorlag for menn i fotball for første gang siden klubben samarbeidet med Korgen IL om et lag i 2000,[1] og spiller i 2014 i 5. divisjon Nordland avdeling 2 Helgeland (nivå 6). Hjemmebanen i fotball er Hemnes kunstgressbane på Høghågen på Hemnesberget. Fotballbanen med grusdekke ble anlagt tidlig på 1920-tallet og fikk kunstgress i 2012.[2] Fotballaget nådde 3. runde i den nordnorske cupen i 1955 og 1958.[3]
  Hemnes IL arrangerte i årene 2003-2012 Vetenrennet, et utforrenn på ski og snøbrett med fellesstart fra toppen av fjellet Veten (702 moh.) til Paradiset i vestenden av fjellet.[4]

 • Hunstad Fotballklubb

  Hunstad Fotballklubb,ble stiftet 1983,holder til i Bodø i Nordland

 • Olderskog Idrettslag

  Olderskog Idrettslag er en idrettsforening fra Mosjøen i Nordland. Klubben har sitt nedslagsfelt i bydelen Olderskog, sør for Mosjøen sentrum. OIL har en fotballgruppe, en orienteringsgruppe, og en gruppe som driver med turn og barneidrett.
  Olderskogs seniorlag i fotball spiller (per 2016) i 5. divisjon, men klubben var oppe i 3. divisjon i årene 1990–1994, og kom i 1991 foran «storebror» Mosjøen IL på tabellen.Olderskog seniorlag vant serien 2015. Men rykket ikke opp til 4 divisjon, etter 5-1 tap for Bossmo Yttern i opprykkskampen

 • Sandnessjøen Idrettslag

  Sandnessjøen Idrettslag er et idrettslag fra Sandnessjøen i Alstahaug kommune som driver fotball, håndball, friidrett og turn.På seniornivå har Sandnessjøen IL Fotball spilt i 3. divisjon siden laget rykket opp fra 4. divisjon i 2007. Laget har på 90-tallet spilt i 2. divisjon.

 • Halsøy Idrettslag

  Halsøy Idrettslag (stiftet i 1920) er et idrettslag fra Halsøy i Mosjøen i Vefsn kommune, Nordland, som driver med fotball og skiidrett.

 • Mo Idrettslaget

  Mo Idrætsforening ble stiftet 5. mai på Losjelokalet i 1904. Navnet ble Mo IL fra 1920. Laget ble en ren fotballklubb fra 1988. Klubben ligger i Mo i Rana. De spiller hjemmekampene sine på nye Sagbakken Stadion med kunstgress, som ble innviet i 2009. Den gamle Sagbakken Stadion ble åpnet i 1964. Mo IL fikk i 2006 Norges Fotballforbuds Fair Play-pris, som eneste lag i Nordland.

 • Neverdal Idrettslag

  Neverdal Idrettslag ,ble stiftet 1978, holder til i Nordland

 • Sømna Idrettslag

  Sømna Idrettslag (stiftet i 1922) er et idrettslag i Sømna kommune i Nordland, som er en sammenslåing av Berg IL, Vik IL, og SK Gli, en ren skiklubb i Dalbotn.
  Klubben har i dag aktiviteter i fotball, håndball, ski, friidrett, barneidrett og aerobic.

 • Enga & Omegn ol

  mener det er Enga & Omegn og lignende.holder til i Nordland

 • Selfors Ungdomslag

  Selfors Ungdomslag ble stiftet 1952,holder til i Rana kommune i Nordland

 • Hilstad Idrettslag

  Hilstad IL er en idrettsklubb som ble dannet den 24. mars 1925 i Velfjorden utenfor Brønnøysund. Klubben har mange forskjellige grener, blant annet fotball, skihopp, langrenn og friidrett.

 • Brønnøysund Idrettslag

  Brønnøysund Idrettslag ble stiftet i 1917. Laget har tilhørighet i midtre og sørlige deler av Brønnøysund.
  Laget har ca. 800 medlemmer innenfor grenene fotball, håndball, svømming, turn, friidrett og idrettsskole. Det rekrutterer barn og ungdom først og fremst fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole og Brønnøysund videregående skole.
  Seniorlaget har ligget i bunn av fjerdedivisjon de siste to sesongene, og berget nedrykk med et nødskrik i både 2013 og 2014. Brønnøysund vant sitt 1. seriegull i den nye HESA-ligaen etter 2015 sesongen. Gullet ble sikret 27.september med en 1-4 seier borte mot Innstranden, runden før sesongen ble avsluttet. 

 • Gruben Idrettslag

  Gruben Idrettslag,ble stiftet i 1978,holder til i Rana kommune i Nordland

 • FK Fauske/Sprint

  Fotballklubben Fauske/Sprint (stiftet 25. april 1937) er en fotballklubb fra Fauske, som ligger i Salten i Nordland. A-laget for herrer spiller i 3. divisjon, avdeling 11. Klubbens hjemmebane er Fauske stadion, som har kunstgress og tribune med ca. 720 sitteplasser og tak. Laget spiller i blåhvite drakter.

 • Finneid Idrettslag

  Finneid Idrettslag fra Finneid i Fauske kommune i Nordland ble stiftet 26. oktober 1917. Klubben har aktivitet innen fotball, håndball, ski og turmarsj, og driver idrettsskole. Idrettslaget arrangerer årlig Vardemarsjen, en høyfjellsmarsj som går fra Finneid og opp til varden på toppen av Finneidfjellet, 498 moh.
  Finneid IL hadde sist seniorlag i fotball for menn i 2003. Hjemmebanen i fotball er Finneid kunstgressbane.

 • Korgen Idrettslag

  Korgen Idrettslag (stiftet i 1935) er et idrettslag fra Korgen i Hemnes, Nordland. Idrettslaget har idretter som ski, fotball, orientering og håndball.

 • Tverlandet Idrettslag

  Tverlandet Idrettslag (stiftet 14. mai 1928) er en idrettsklubb fra Tverlandet i Bodø. Klubben driver med fotball, svømming, håndball, langrenn og orientering.

 • Idrettsklubben Grand Bodø

  Idrettsklubben Grand Bodø (stiftet 12. april 1917) er et norsk fotballag fra Bodø. Idrettslaget er særlig kjent for kvinnelaget i fotball som i 2017 spiller i Toppserien, men har også et herrelag i fotball som spiller i 4. divisjon.
  Kvinnelaget har de siste årene spilt sine hjemmekamper i Nordlandshallen.

 • Mo/Bossmo FK

  Mo/Bossmo FK,stiftet 1994,var et kortvarig sammenslåing,som ble en fiasko

 • FK Gevir

  Fotballklubben Gevir Bodø (stiftet 29. september 1977) er en fotballklubb fra Bodø i Nordland. Klubben har idag bare et oldboyslag, da A-laget ble nedlagt våren 2001.Klubben ble stiftet 29. september 1977 og startet opp i 4. divisjon (Salten), som ble omdøpt til 5. divisjon året etter. Etter at kystriksveien åpnet i 1981, ble nordre og søndre avdeling sammenslått. I den sammenslåtte avdelingen endte Gevir på en 3.-plass, etter en kamp mot Bokam der det ble utdelt gult kort for ikke å skåre mål.[

 • Nesna Kommune

  Nesna er ein kystkommune på Helgeland i Nordland fylke. Forutan tettstaden med same namn har kommunen òg tre øyar, Hugløy/Hugla, Handnesøya og Tomma. Nesna kommune grensar til Rana kommune i aust, og over dei kringliggjande fjordane til Lurøy kommune i nord, Leirfjord kommune i sør og Dønna kommune i vest.
  Kystriksvegen går gjennom kommunen, og Hurtigruta har stoppestad her. Høgskolen i Nesna (Tidlegare Nesna Lærerskole) er ein av tre høgskular i fylket, og eit viktig utdanningssenter i Helgelandregionen. Ein annan regional skule på Nesna er Kristen Videregående Skole Nordland (KVN).
  I kommunereforma i 1.1.1964 vart dei delane av Nesna som låg rundt indre delen av Sjona overførd til den nye storkommunen Rana, mens den delen av Nesna kommune som låg sør for Ranfjorden vart overført til Leirfjord kommune.

 • Åga Idrettslag

  Åga Idrettslag ble stiftet i 1945. Klubben ligger i bydelen Åga/Hauknes i Mo i Rana.
  Fakta om Åga IL pr oktober 2013:
  Ca 550 betalende medlemmer.
  Over 30 fotballag i aldersbestemte klasser sesongen 2013.
  Over 50 trenere
  Arrangerer Håkon Herman Hansen minnecup hvert år i august.
  Verter for Liverpool Fotballskole hvert år i august.
  Laget er aktiv innen barneidrett.
  To turmarsjer arrangeres hvert år. Romjulsmarsjen og Hauknestindmarsjen.
  Skiaktiviteter så lenge det er snø.
  1 stk kunstgressbane med tribuneanlegg
  1 stk fotballbinge med kunstgress og varmekabler
  1 stk 7'er bane, fotball
  1 stk 5'er eller 7'er bane for fotball under utbygging.
  Skøyteis
  Lysløype
  2 stk klubbhus. Fotballhuset og skihuset

 • Innstrandens Idrettslag

  Innstrandens Idrettslag (IIL) ble stiftet 8. august 1920 og er blant Nord-Norges tre største idrettslag. Idrettslaget er fra områdene Mørkved, Bertnes, Støver i Bodø og har ca.1200 medlemmer (2016). Innstrandens IL er et fleridrettslag med mange ulike tilbud og rom for alle, med aktiviteter innen Fotball, Langrenn, Volleyball, barneidrett og idrett for utviklingshemmede. Klubben er medlem av Norges idrettsforbund.

 • Idrettsklubben Junkeren

  Idrettsklubben Junkeren er en fotball- og håndballklubb fra Bodø med tilhørighet i bydelen Rønvika.

 • Ørnes Idrettslag

  Ørnes Idrettslag fra Ørnes i Meløy kommune i Nordland ble stiftet 11. januar 1948. Klubben har aktivitet innen bueskyting, fotball, håndball, klatring, ski, turn og volleyball, og driver også idrettsskole (barneidrett). Idrettslaget arrangerer dessuten Ørnesrevyen og er deleier av Nord-Norsk Revyfestival og selskapet Ørnes Lyd og Lys. Tidligere har også basketball og rytmisk sportsgymnastikk vært blant idrettslagets aktiviteter.

 • Mosjøen Idrettslag

  Mosjøen Idrettslag (stiftet i 1892) er et idrettslag i Mosjøen i Nordland. Klubben består i dag av ei fotballgruppe, ei turngruppe og ei skigruppe. Klubben er imidlertid mest kjent for sitt fotballag. Klubbens draktfarger er blå trøyer og hvite bukser.
  Klubbens argeste rivaler på fotballbanen er de to Rana-klubbene, Mo og Stålkameratene, og i noe mindre grad Sandnessjøen og Brønnøysund.
  Fotballgruppa arrangerer hvert år Kippermocupen, som er en fotballturnering for aldersbestemte lag. Mosjøen IL arrangerte også Landsturnstevnet i 2005.

 • Drevja Idrettslag

  Drevja Idrettslag ,ble stiftet1927,holder til i Nordland

 • Saltstraumen Idrettslag

  Saltstraumen Idrettslag,stiftet 1982,holder til i Saltstraumen Nordland

 • Idrettslaget Halsakameratene

  Idrettslaget Halsakaeratene,stiftet 1948,holder til i Nordland

 • Værøy Idrettslag

  Værøy Idrettslag (stiftet 23. mai 1923) er et idrettslag fra Værøy i Nordland, som har fotball som viktigste aktivitet, men har også drevet med turn og bordtennis.
  I 2014 deltar idrettslaget i et prosjekt for å merke stier og løyper på Værøy.

 • Storforshei IF

  Storforshei IF. stiftet 1964 ,holder i Rana kommune i Nordland

 • Herøy Idrettslag

  Herøy Idrettslag stiftet 1943,holder til i Herøy Kommune på Helgeland ,Nordland

 • Idrettslaget Stålkameratene

  Idretslaget Stålkameratene er et idrettslag i Mo i Rana. Klubben driver i 2015 med aktiviteter som fotball, judo, jujutsu, ski, bueskyting, og egen gruppe for trim. Laget disponerer egen oppvarmet flerbrukshall med internasjonale mål for fotball mens Kampsport og bueskyting har sine aktiviteter i Stålbrakka.